BTM recept az orvosi rendelőben

Hogyan tárolják a BtM recepteket, és mikor kell jelenteni a veszteségeket?

Minden olyan személynek, aki felírásra jogosult, meg kell őriznie a BtM receptjeit a lopásoktól, és meg kell védenie őket a visszaélések ellen. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel meg kell akadályozni az illetéktelen személyek hozzáférését. Ha a fel nem használt BtM receptek minden óvatosság ellenére elvesznek, a veszteséget haladéktalanul, írásban be kell jelenteni a Szövetségi Ópium Irodának, feltüntetve az elveszett receptszámokat, lehetőleg faxon (faxszám: 0228-207-5985). Ez nem vonatkozik azokra a BtM receptekre, amelyeket a beteg maga veszít el. Ebben az esetben nem szükséges jelenteni a veszteséget a Szövetségi Ópium Ügynökségnek. A kezelőorvos vényének III. Részében dokumentálja az elvesztést, és saját felelősségére új BtM vényt adhat ki a betegnek.

Mi történik a BtM receptekkel, amelyekre már nincs szükség?

A már nem szükséges és fel nem használt BtM recepteket (pl. Az orvosi munka megszüntetésekor vagy ideiglenes leállításakor) ajánlott levélben kell visszaküldeni a Szövetségi Opiium Irodának; a tartózkodási helyet az orvosnak dokumentálnia kell, és fel kell tüntetnie a vényköteles számokat, harmadik személyek számára történő közzététel nem megengedett. A portré formátumú érvénytelen BtM recepteket maga az orvos semmisítheti meg.

Értesíteni kell az orvosi képviselőket a Szövetségi Ópium Ügynökségről?

Nem. A BtM receptek átruházása egy másik, az orvosi szakma gyakorlására jogosult személyre csak ideiglenes helyettesítés (például nyaralás, betegség) esetén lehetséges. Vényírás kiírásakor a "On representation" vagy "i.V." felirat csatolni. Szükség esetén a helyettesítő orvos nevét fel kell tüntetni a helyettesítő orvos gyakorlati bélyegzőjén.
Ez a szabályozás nem vonatkozik az új BtM receptek megrendelésére. Helyettesítés esetén a BtM előírások teljes körű bizonyítékát is biztosítani kell.

A csoportos praxis minden orvosának saját BtM receptjét kell használnia?

Igen. A BtM receptek orvos-specifikusak. Kilencjegyű, egymást követő vényszámmal vannak kódolva, és az adott orvoshoz vannak rendelve. A kódolt receptek továbbra is alkalmazhatók, ha a helyi orvosi tevékenységi terület vagy Németországban megváltozik a cím; A Szövetségi Ópium Irodát írásban kell értesíteni a szállítás címének minden változásáról (ha szükséges, a következő nyomonkövetési kártyával).
A praxis szervezeti formájától függetlenül a részt vevő orvosok i. S. a BtMG-től alapvetően független. Így minden orvosnak, beleértve az alkalmazott orvost is, saját BtM receptjeit kell használnia, és meg kell őriznie saját tartózkodási helyét. Ha a BtM receptek elkészítésekor a csoportos gyakorlat pénztárgépének bélyegzőjét használják, akkor a felíró orvos nevét meg kell határozni (pl. Aláhúzással), vagy kiegészítőleg fel kell jegyezni.

Javíthatja-e az orvos a BtM receptre vonatkozó információkat?

Ha a gyógyszer felírására jogosult személy nyomdai hibát vagy helytelen információt észlel, azt közvetlenül kijavíthatja, és a helyesbítést parafával igazolja. A korrekciónak felismerhetőnek kell lennie a BtM recept minden részén. Ha az orvos új BtM vény kiadása mellett dönt, a helytelenül kitöltött BtM vényt (I - III. Rész) a többi receptmintával együtt három évig meg kell őrizni vizsgálati célokra (az állami hatóság részéről).